Search
 • EOS LEFKOSIAS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016 ΑΚΑΜΑΣ: Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ


Το Σωματείο: Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα σε συνεργασία με τον Φωτογραφικό όμιλο ΑΚΑΜΑΝΤΗΣ προκηρύσσουν φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα:

«Ακάμας: Η μαγεία των φαραγγιών στο Νέο Χωρίο και στην Ανδρολίκου»

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν ως θέμα τα φαράγγια της χωρητικής περιοχής Νέου Χωριού και Ανδρολίκου στον Ακάμα, όπως του Πετράτη, Καρταμύλλη, Κρανάζι, Αμπελάτσια και άλλα.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός και απευθύνεται σε κάτοικους της Κύπρου και του εξωτερικού. Δεν μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη της κριτικής επιτροπής και πρόσωπα που συνδέονται με τα μέλη της επιτροπής άμεσα επαγγελματικά ή με συγγένεια 1ου ή 2ου βαθμού.

Μεταφορτώστε, Συμπληρώστε και Αποστείλετε το Δελτίο Συμμέτοχης κάνοντας κλικ ΕΔΩ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής:

 1. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει τη συμμετοχή του το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής που είναι η 31 Μαΐου 2016 και ώρα 1.00μμ.

 2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο με μια συμμετοχή (1 φάκελο).

 3. Οι συμμετοχές θα αποστέλλονται στο Τ.Κ. 25204, Λευκωσία 1307 μέχρι 31 Μαΐου 2016 στις 1.00 μμ, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή. Για όσους θέλουν να παραδώσουν την συμμετοχή τους με το χέρι θα μπορούν να το πράξουν στις 30 και 31 Μαΐου, μεταξύ των ωρών 9.00-13.00 στη δ/νση Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 112, 2060 Στρόβολος (τηλ. 99651582) Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα της συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται η φράση: «Προς Σωματείο Οικολογική Παρέμβαση, ‘Φίλοι του Ακάμα’: Ο παρών φάκελος να μην ανοιχθεί μέχρι την σύγκληση της κριτικής επιτροπής»

 4. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες συμμετοχές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στο Τ.Κ. 25204, Λευκωσία 1307.

Τρόπος Υποβολής:

 1. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι 4 έγχρωμες ή και μαυρόασπρες φωτογραφίες.

 2. Γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έγιναν με αναλογική μηχανή (θετικό / αρνητικό φιλμ) ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, εφόσον είναι τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί. Οι φωτογραφίες πρέπει να δοθούν σε έντυπη μορφή, να έχουν μέγεθος Α4 (21Χ30εκ. περίπου).

 3. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε οποιουδήποτε είδους χαρτόνι ή άλλο υλικό.

 4. Δεν γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που αλλοιώθηκαν με λογισμικά προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

 5. Ο φωτογράφος, πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των έργων που θα υποβάλει και θα φέρει την ευθύνη για τα πρόσωπα που ενδεχομένως θα απεικονίζονται στις φωτογραφίες. Σε περίπτωση που φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκρισή τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος.

 6. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας πρέπει να αναγράφονται με στυλό ή εκτυπωμένα σε ετικέτα τα παρακάτω στοιχεία:

(α) ο τίτλος της φωτογραφίας (β) ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής - Μέρος Α (γ) ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός που να είναι ο ίδιος σε όλες τις φωτογραφίες (ε) όπου είναι απαραίτητο να σημειώνεται ένα τόξο (↑) που να δηλώνει την άνω πλευρά της φωτογραφίας.

 1. Να δοθεί επίσης ψηφιακός δίσκος που να περιέχει σε μορφή jpeg όλες τις φωτογραφίες που υποβλήθηκαν στο ίδιο μέγεθος που χρησιμοποιήθηκε για να τυπωθούν. Στο ψηφιακό δίσκο να αναγράφεται το όνομα του φωτογράφου και ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός.

 2. Στον φάκελο ή περίβλημα κάθε συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 • Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα

 • «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΑΚΑΜΑ»

 • 31 Μαΐου 2016, 1.00 μμ

 • Ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός [ως παράγραφος 6 (γ)]

9. Ο φάκελος που θα υποβληθεί θα πρέπει να περιέχει δύο υποφακέλους, Α και Β, και πάνω στον κάθε ένα, θα αναγράφεται ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός. Στον υποφάκελο Α, θα πρέπει να τοποθετηθούν οι φωτογραφίες σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων 1 έως 6 πιο πάνω και συμπληρωμένο το Μέρος Α. Ο υποφάκελος Β, θα πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο το Μέρος Β και το ψηφιακό δίσκο ως περιγράφεται στην παράγραφο 7 πιο πάνω.

Διαδικασία Αξιολόγησης:

 1. 1. Θα δοθούν τρία βραβεία καθώς και 3 ειδικοί έπαινοι. Η απόφαση θα είναι της κριτικής επιτροπής. Θα την απαρτίζουν δύο εκπρόσωποι του Σωματείου Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα, ένας εκπρόσωπος της φωτογραφικής εταιρείας (ΦΕΚ) - Τμήμα Πάφου, ένας εκπρόσωπος του Φωτογραφικού Ομίλου ΑΚΑΜΑΝΤΙΣ, ένας εκπρόσωπος του Φωτογραφικού Ομίλου Νέου Χωριού και ένας εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Χωριού, ένας εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Χωριού και ένας εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανδρολίκου ως ακολούθως:

 2. Γιώργος Σουγλίδης, Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα

 3. Αντρέας Κωνσταντινίδης, Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα

 4. Αντρέας Δρουσιώτης , Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (ΦΕΚ) – Τμήμα Πάφου

 5. Ροδοσθένης Ροδοσθένους, Φωτογραφικός Όμιλος ‘ΑΚΑΜΑΝΤΙΣ’

 6. Κυριάκος Χατζησάββας, Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Χωρίου

 7. Μάριος Θεοδώρου, Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωρίου

 8. Αντρέας Λουκαϊδης, Κοινοτικό Συμβούλιο Ανδρολίκου

Πέραν των βραβείων και επαίνων που θα δοθούν, από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν, θα επιλεγούν και θα αναρτηθούν σε ειδική έκθεση αριθμός φωτογραφιών των συμμετεχόντων.

Τα βραβεία και οι έπαινοι θα επιδοθούν στα εγκαίνια της έκθεσης, σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

 1. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να μην χαθεί ή καταστραφεί οποιαδήποτε φωτογραφία. Σε περίπτωση όμως καταστροφής ή απώλειας, οι διοργανωτές δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη.

 2. Οι φωτογραφίες δεν θα επιστραφούν.

 3. Η Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα και ο φωτογραφικός όμιλος ΑΚΑΜΑΝΤΙΣ, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν για τις δραστηριότητες τους όπως πχ σε έντυπα, ιστοσελίδες, εκθέσεις κλπ, αλλά όχι προς πώληση, οποιαδήποτε φωτογραφία που θα υποβληθεί στο διαγωνισμό με την αναφορά του ονόματος του φωτογράφου ως πνευματικού δημιουργού. Πέρα από αυτό, ο

 4. φωτογράφος παραμένει ο μόνος νόμιμος κάτοχος της φωτογραφίας διατηρώντας όλα τα πνευματικά δικαιώματα.

 5. Οι διοργανωτές δικαιούνται να αποκλείσουν οποιαδήποτε φωτογραφία, η οποία δεν συνάδει με το πνεύμα του διαγωνισμού ή δεν ακολουθεί τους κανονισμούς.

 6. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι τελεσίδικη.

 7. Η δήλωση συμμετοχής στο φωτογραφικό διαγωνισμό από τους συμμετέχοντες εξυπακούεται και αποδοχή κανονισμών. Η μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους όρους θα σημαίνει αποκλεισμό.

 8. Η αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

 9. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους:

 10. Χρίστος Θεοδώρου τηλ. 99651582, ηλεκτρ. ταχ: chr.theodorou@cytanet.com.cy Δήμος Πρωτοπαπάς τηλ. 97757753 ηλεκτρ. ταχ. demospro@cytanet.com.cy

 11. Θα απονεμηθούν τρία βραβεία 1ο 2ο 3ο βραβείο και τρεις ειδικοί έπαινοι.

 12. Στους βραβευθέντες αντί χρηματικών βραβείων θα απονεμηθούν βιβλία με θέμα το περιβάλλον.


11 views0 comments