Search
  • EOS LEFKOSIAS

"BeActive": «Λιβάδι του Πασιά» - Κυριακή 23/09/2018 / "BeActive": "Livadi o


Κυριακή 23/09/2018

Η πρώτη πορεία της σεζόν είναι η καθιερωμένη πλέον πορεία "BeActive" στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, η οποία φέτος θα είναι σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κ.Δ., τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου και τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής. Η αφετηρία της διαδρομής είναι Η ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΟΔΟΣ του εκδρομικού χώρου «Λιβάδι του Πασιά» που βρίσκεται στα δεξιά του δρόμου Κακοπετριάς - Τροόδους, 2,3 km πριν την Πλατεία Τροόδους. Δεν θα υπάρξει συνάντηση στον Αρχάγγελο σε αυτή την πορεία.

  • Η πορεία θα αρχίσει από τον εκδρομικό χώρο «Λιβάδι του Πασιά» στις 9.15 με μικρό ζέσταμα και θα τελειώσει στον ίδιο χώρο στις 12.30 με stretching. To ζέσταμα και το stretching ανέλαβε η Στέλλα Νησιώτου Τακούσιη από το Pure Pilates (Facebook: purepilatesnicosia).

  • Βαθμός Δυσκολίας: Κατηγορίας 1, εύκολο μονοπάτι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μορφολογίας εδάφους.

  • Συντονιστές: Αντωνίνος 99554514, Γιαννάκης 99867698

https://www.beactive.cy/activities/ewos-23-30-2018/oreinh-pezoporia.html

Έρχεστε με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη δική σας ασφάλεια

Όσοι θα συμμετέχουν πρέπει να εφαρμόζουν τους απλούς Κανόνες: • Κανείς και για κανένα λόγο δεν περνά μπροστά από τον επικεφαλής της ομάδας. • ∆εν βγαίνουμε από το μονοπάτι για κανένα λόγο. • Η κίνηση στο μονοπάτι γίνεται ο ένας πίσω από τον άλλο. • Όταν γίνεται στάση ισχύει για όλη την ομάδα. • ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ • ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ

Πειθαρχούμε στις οδηγίες του Συντονιστή. Ενεργούμε σαν ομάδα και όχι σαν άτομα. Η απειθαρχία ταλαιπωρεί όλη τη ομάδα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Μικρό σακίδιο ημέρας. • Παπούτσια πεζοπορίας ή καλά αθλητικά παπούτσια (να καλύπτουν τον αστράγαλο). • Παντελόνι περπατήματος (κατά προτίμηση συνθετικού εύκολου στο στέγνωμα υλικού.)

• Ελαφρό αδιάβροχο όταν έχουμε πρόγνωση για βροχή. • Μία έξτρα φανέλα / μπλουζάκι , κάλτσες. • Δοχείο νερού (παγούρι 1 λίτρο) η πλαστικό μπουκάλι, • Καπέλο ηλίου (ή ανάλογα σκούφος, γάντια)

• Ατομικό φαρμακείο

______________________________________________

Sunday 23/09/2018

The first trail of the season is the course in the framework of the European Week of Sports “BeActive”, which will be co-organized with the Department of Environment of the Republic of Cyprus, the Cyprus Psychologists Association and the Life Skills Development Association. The starting point of the trail is the first entrance of the "Livadi of Pasia" excursion area located to the right of the road Kakopetria - Troodos, 2.3 km before Troodos Square. There will be no meeting in Archangelos for this course.

- The course will start at the "Livadi tou Pasia" excursion area at 9:15 with a little warming up and will end in the same area at 12:30 with stretching. The warming up and the stretching will be undertaken by Stella Nisiotou Takoushi of Pure Pilates (Facebook: purepilatesnicosia).

- Degree of Difficulty: Level 1, easy path, with no particular terrain problems.

- Coordinators: Antoninos 99554514, Yiannakis 99867698

https://www.beactive.cy/activities/ewos-23-30-2018/oreinh-pezoporia.html

You come at your own risk and you are responsible for your own safety

Participants should apply the simple Rules:

• No one and for any reason does not pass in front of the team leader.

• We are not going out of the path for any reason.

• Traffic to the trail is behind each other. • When we make a stop it applies to the whole team.

• WE DO NOT EXCEED OUR STRENGTHS

• WE REPORT ANY PROBLEM WE HAVE

We discipline to the Coordinator's instructions. We act as a group rather than as individuals. Incitement affects the whole group

EQUIPMENT

• Small day bag.

• Hiking shoes or good sports shoes (covering the ankle).

• Walking trousers (preferably synthetic - easy to dry material.)

• Lightweight raincoat when we have a rain forecast.

• An extra T-shirt / blouse, socks.

• Water (1 litre) or plastic bottle.

• Sun Hat (or cap, gloves accordingly)

• Individual pharmacy


127 views0 comments